Strome van Lewende Water…

Strome van Lewende Water…

Handleiding: Die Doping in die Heilige Gees, Talespraak en die Geestelike Gawes vanuit ‘n Pinksterperspektief

(Groep 7 Uitgewers, Pretoria, 70 bladsye, Prys R50.00)

Te midde van ongelooflike tegnologiese vooruitgang, met die mees moderne hulpmiddels en uitgebreide kennis tot ons beskikking, word die vraag gevra of die werk van die Heilige Gees werklik nog nodig is in die lewens van gelowiges? Vanuit gesprekke, algemene waarneming en getuienisse wêreldwyd, is dit egter duidelik dat die teenwoordigheid en die werking van die Heilige Gees ongetwyfeld steeds ’n wesenlike noodsaaklikheid vir elke gelowige is! Hierdie gids is ’n kort en bondige bekendstelling aan die Pinksterkerk se siening en belewenis van die Heilige Gees.