Genesis se Reuse & Simson se Lokke!

Genesis se Reuse & Simson se Lokke!:

‘n Twaalftal Preke

(Groep 7 Uitgewers, Pretoria, 126 bladsye, Prys R75.00)

Wat is die betekenis van die geboorte van die reuse in die tyd van Noag net voor die sondvloed? Was Simson se krag werklik in sy hare gesetel? Waarom het Moses en Elia aan Jesus op die berg verskyn? Hoekom lyk dit asof Jesus van gedagte verander en teen die einde van sy bediening aanbeveel het dat sy dissipels vir hulle swaarde moet koop? Wat is die betekenis van die engel wat die water roer by die bad van Betesda? Die preke wat antwoorde hierop verskaf, is dikwels verrassend, maar ook besonder relevant en betekenisvol vir ons geloofswandel!