Dissipelskap

Dissipelskap

Grondbeginsels vir Geestelike Groei vanuit die Lewe en Leer van Christus

(Groep 7 Uitgewers, Pretoria, 237 bladsye, Prys R150.00)

Die vertrekpunt vir Nuwe Testamentiese Dissipelskap word saamgevat in die woorde van 1 Petrus 2:21, naamlik dat Jesus vir ons ‘n voorbeeld nagelaat het sodat ons in sy voetstappe kan navolg. In hierdie handleiding deel die outeur op gebruikersvriendelike wyse die grondbeginsels vir só ‘n lewensingesteldheid. Vanuit die lewe en leer van Christus word onder andere gekyk na die wonder van wedergeboorte; deelname aan die sakramente te wete die doop en die nagmaal; die vervulling met die Heilige Gees en die geestelike gawes; die hantering van ‘n gelowige se persoonlike finansies; riglyne van hoe om die Bybel sinvol te lees; ‘n nuwe perspektief op gebed; vriendskapsevangelisasie; heiligmaking, en vas en gebed. Die primêre doelwit is dat die inhoud toegevoegde waarde mag wees by die toerusting van jong bekeerlinge as volgelinge (dissipels) van Christus, wie se lewens gekenmerk sal word deur progressiewe geestelike groei. Verder het die praktyk egter ook uitgewys dat selfs ervare gelowiges, waar hul hulself ookal bevind het op die weg van geestelike groei en dissipelskap, geestelik versterk en verryk was deur die bestudering en toepassing van hierdie tydlose waarhede!